Hledáme pamětníky: Vzpomínky na vojnu (1968–2004)

Absolvovali jste povinnou základní vojenskou službu v letech 1968–2004? Považujete vojnu za ztracený čas nebo byla podle vás přece jen k něčemu užitečná?

V Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR právě hledáme pamětníky, kteří by byli ochotni zavzpomínat na průběh své základní vojenské služby (ať už v dobrém či ve zlém) a přispět tak k řešení projektu, v němž se zabýváme reflexí tohoto fenoménu před rokem 1989 (ČSLA) i po něm (AČR).

Pokud máte zájem podělit se o své vzpomínky formou rozhovoru, napište nám kdy a kde jste sloužili na zvs@usd.cas.cz a my se vám ozveme!

Armáda jako nástroj socializace: Reflexe fenoménu základní vojenské služby v českých zemích (1968-2004); GA ČR 410/19-19311S (2019-2021)

Projekt je řešen ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR a zaměřuje se na fenomén základní vojenské služby v českých zemích v letech 1968-2004. Výzkumná hypotéza vychází z předpokladu, že institut základní vojenské služby představuje jeden z významných nástrojů, jehož prostřednictvím vládnoucí moc disciplinuje a indoktrinuje své občany k obraně stávajícího řádu. Zkoumány proto budou především diskursivní proměny legitimizačních a narativních strategií, které byly v této souvislosti uplatňovány a jejich dopad na několik generací českých mužů, včetně sociokulturního významu vojenské služby v širší perspektivě. Po teoretické stránce projekt vychází z konceptu Lynnova kulturálního modelu vojenských dějin za využití kombinace metod tradiční militární historiografie, historické antropologie a etnologie.

Tematické weby

Košík