Konference o zaniklých sídlech

Dovolujeme si vás pozvat k účasti na odborné konferenci věnované zaniklým sídlům (nejen) v českých zemích po roce 1945, která přiblíží nejnovější výzkumy a nabídne pohledy historiků, geografů a krajinných ekologů v této problematice.

Konference se koná v rámci projektu ,,Identifikace a trvalá dokumentace kulturní, krajinné a sídelní paměti obce – na příkladu zaniklých sídel Moravy a Slezska“ (projekt DG18P02OVV070 v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2018-2022, NAKI II), jehož spoluřešitelem je Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.

Pořadatelé konference:

Místo a čas konání: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, pavilon M, 16.–17. září 2021

Tematické weby

Košík