Konkursní řízení na pozici juniorní výzkumný pracovník/pracovnice

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., vypisuje konkursní řízení na pozici juniorní výzkumný pracovník/pracovnice se zaměřením na problematiku soudobých a enviromentálních dějin (úvazek 0,4).

Požadavky:

Náplní práce bude výzkum týkající se československé politiky a ideologie ve vztahu k přírodě a enviromentálním vědám, zejména s ohledem na konstrukci pojmu „životní prostředí“ v expertním a populárním diskurzu. Uchazečům nabízíme možnost smlouvy až na tři roky, s nástupem od 1. 7. 2018.

Přihlášky obsahující stručný nástin vlastního zapojení do výzkumu v rámci uvedeného tématu (max. 1 normostrana) společně se strukturovaným životopisem a přehledem dosavadní praxe, včetně soupisu publikační činnosti, zasílejte prosím elektronicky do 1. června 2018 na adresu janac@usd.cas.cz a v kopii na sekretariat@usd.cas.cz.

 

Tematické weby

Košík