Lednový seminář ÚSD

Dějiny KSČ „zdola“ v době stalinismu

Václav Kaška (Conditio humana, z.s.) představí nejdůležitější závěry své knihy Neukáznění a neangažovaní. Disciplinace členů Komunistické strany Československa v letech 1948–1952 a zaměří se na další možnosti a limity psaní o vnitrostranickém dění pohledem „zdola“ v éře stalinismu a poststalinismu. Vedle badatelských přístupů a klíčových otázek otevírajících řadu nových témat budou předmětem jeho vystoupení a následné debaty také konkrétní problémy spojené se specifickou povahou, relevancí a způsoby čtení dochovaných pramenů.

S komentáři vystoupí Jakub Šlouf (ÚSTR, SOA Praha) a Jaroslav Cuhra (ÚSD AV ČR).

Tematické weby

Košík