Memorandum o spolupráci se Státní archivní službou Ukrajiny

Dne 5. května 2022 bylo na dálku slavnostně podepsané Memorandum o spolupráci mezi Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. a Státní archivní službou Ukrajiny. Memorandum, které podepsali ředitelé institucí Miroslav Vaněk (ÚSD AV ČR, v. v. i.) a Anatolii Khromov (Státní archivní služba Ukrajiny), se má stát předpokladem další konkrétní spolupráce na výzkumných projektech z oblasti soudobých dějin.

 

 

Tematické weby

Košík