Nastolenie komunistického režimu v Československu a jeho dôsledky pro spoločnost

Bratislava, 20.–21. února 2018, budova Národnej rady Slovenskej republiky (Župné námestie 12)

Organizátoři: Ústav pamäti národa, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. a Národná rada SR

Konference se koná pod záštitou předsedy Národnej rady Slovenskej republiky pana Andreje Danka.

Program

Tematické weby

Košík