NEWORLD@A: Negotiating World Research Data

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR se stal členem výzkumného konsorcia nového ERC grantu pro pokročilé badatele, který byl v letošním roce udělen Simone Turchettimu z univerzity v Manchesteru. Grant “NEWORLD@A – Negotiating World Research Data” se bude zabývat vědeckou diplomacií za studené války a diplomatickým vyjednáváním spjatým se vznikem současného globálního systému sdílení vědeckých dat.

Náš ústav se tak ocitl ve společnosti špičkových zahraničních pracovišť, kam další členové konsorcia – University of Cambridge, University of Oxford,  Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte,  Universidade de São Paulo a Peking University – bezesporu patří. Problematice studené války, východní Evropy a zemí sovětského bloku se bude za ÚSD AV ČR věnovat kolegyně Doubravka Olšáková.

Výsledky soutěže jsou k nahlédnutí zde.

The European Research Council has awarded one of its prestigious advanced grants to Dr. Simone Turchetti of the Centre for the History of Science, Technology and Medicine (CHSTM – FBMH). The 2.2-million-euro grant will fund “NEWORLD(at)A – Negotiating World Research Data – A science diplomacy study”; a major case study on the diplomacy of scientific data aiming at shedding new light on the origins of the global system of scientific data exchange. Exploring untapped archival documents, and seeking to chart patterns of circulation, especially between Global North and South countries, the study will also shape a unique collaboration between leading world research centres across Europe and beyond devoted to the study of data from international relations and history of science perspectives.

Project Abstract

Research data are vital components of any scientific enterprise and the introduction of more inclusive world data exchange practices is a decisive factor, locally and globally, in strengthening capacity for research and innovation and tackling societal challenges. Yet we now comparatively little about what international negotiations have paved the way to the current global system of research data circulation and exchange. NEWORLD@A aims to provide the first comprehensive survey about the sets of science diplomacy exercises that have contributed to shape the current world data exchange system. This study will pioneer transnational research collaborations in order to successfully reconstruct these key historical transitions, also enmeshing non-Western narratives in the study of research data negotiations. Through an original combination of quantitative and qualitative methods, the study will first map existing networking patterns of data circulation and reveal existing imbalances in the world distribution of research data centres. It will then chart the international legal infrastructure that supports this distribution. It will also identify the historical determinants for the shape of world data exchange networks through an investigation of relevant archival documents across the world discussing the relevant negotiations and decision-making processes. They study will focus in particular on interactions between: non-governmental and governmental transnational organizations such as those under the aegis of ICS (ex-ICSU) and UNESCO; Western and Eastern blocs in the context of the Cold War science race; and Global North and South nations in the uses of research data for development purposes. Shedding new light on how these interactions have shaped the current research data circulation system will finally provide the analysis needed to inform current policy provisions on how to make these systems more inclusive and responsive to global challenges.

Tematické weby

Košík