Nové vedení ústavu

V červnu 2017 byl ředitelem ústavu jmenován prof. Miroslav Vaněk; funkci zástupce ředitele zastává dr. Pavel Mücke, vědeckou tajemnicí je dr. Lenka Krátká.

Tematické weby

Košík