Ceny Akademie věd ČR za mimořádné výsledky pro vědce a vědkyni ÚSD AV ČR

V pátek 3. června 2022 při setkání zaměstnanců a zaměstnankyň Akademie věd na Veletrhu vědy proběhlo ve slavnostní atmosféře předání Cen Akademie věd České republiky. Mezi oceněnými byli také vědci a vědkyně z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., kteří obdrželi cenu za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací:

Oceněným srdečně gratulujeme!

Více informací o cenách a oceněných naleznete na stránkách Akademie věd ČR.

 

Tematické weby

Košík