Představení on-line databáze Svědectví Romů a Sintů

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., si Vás dovoluje pozvat na představení on-line databáze Svědectví Romů a Sintů (www.svedectviromu.cz), unikátního projektu Pražského fóra pro romské dějiny při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Akce se uskuteční ve středu 20. září 2023, od 17:00 ve studovně ÚSD AV ČR (Vlašská 355/9, Praha 1).

Diskuse s Kateřinou Čapkovou, Renatou Berkyovou a dalšími členy týmu

Jaké byly důvody pro vznik databáze a co přesně nabízí? Jaká metodologická, etická i lingvistická úskalí musel tým řešit? Jaké jsou další plány s databází a jaká využití má? Nová internetová databáze představuje průlomovým způsobem abstrakty více než stovky svědectví romských pamětníků na druhou světovou válku v českém a anglickém jazyce široké i odborné veřejnosti. Součástí projektu je i zpracování map a metadat na základě původních svědectví.

Tematické weby

Košík