Online: České křižovatky evropských dějin 1948 a 1968

Čtyřdílný komplet České křižovatky evropských dějin 1918 – 1938 – 1948 – 1968 je výstupem stejnojmenného konferenčního projektu tří historických ústavů Akademie věd z roku 2008. Jeho cílem bylo prostřednictvím tradičních a obecně akceptovaných mezníků představit současné pohledy na moderní české dějiny. Čeští a slovenští historici stejně jako zahraniční badatelé-bohemisté v nich – při konceptuální rozmanitosti – nalézají společné tematické linie: svár principů demokracie a totality, kontinuity a diskontinuity. Zdánlivá nesourodost chronologických polí českých dějin (meziválečné československé republiky, druhé republiky, protektorátu, třetí republiky a období komunistického režimu) je překlenována také spojnicí, jíž tvoří téma vztahu českých a evropských dějin ve 20. století. Problematizuje míru „specifičnosti“ českých dějin, tj. otázku, nakolik byly prudké zvraty v „osudových“ osmičkových letech důsledkem vnitřního vývoje, či naopak způsobeny vnější inherencí v kontextu evropských dějinných trendů.

Sborníky 1948 a 1968 nyní zveřejňujeme v elektronické podobě.

Tematické weby

Košík