(Post)socialistické metropole a voda: udržitelnost mokrých infrastruktur

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. pořádá veřejnou debatu „(Post)socialistické metropole a voda: udržitelnost mokrých infrastruktur“. Diskuze se uskuteční v úterý 28. června 2022 od 14:30 do 16:00 v Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1, 3. patro budovy A, Prostory Hyb4City, Divadelní sál).

Vztah města a vody je v posledních letech žhavým tématem, zejména v souvislosti s adaptací na klimatickou změnu. Ovšem jen vzácně se v diskusích objevuje historický pohled, a přitom (post)socialistická realita zásadně ovlivnila a nadále ovlivňuje nejen utváření diskursu (a konsensu?) o vodě ve městě a její správě, ale také stav mokrých infrastruktur jako takových. Tázání jak dále s vodou v našich městech v sobě musí obsahovat nejen otázku v jaké situaci jsme dnes, ale také jak jsme se do ní dostali. Veřejná diskuse za účasti historiků a expertů se pokusí odpovědět na otázku, zda lze funkčně propojit perspektivu humanitních a přírodních věd, a jaké možnosti taková interdisciplinární komunikace nabízí pro řešení a řízení správy mokrých infrastruktur v československých metropolích Praze a Bratislavě.

V diskuzi vystoupí:

Pro případnou účast na debatu je nutné se registrovat na odkazu: https://forms.office.com/r/sEUtiU1UjW.

Akce se koná v rámci programu AV ČR Strategie 21 – Město jako laboratoř změny.

Tematické weby

Košík