Česká národní rada: Kořeny a tváře národního parlamentu

Dovolujeme si Vás pozvat na vědeckou konferenci připomínající padesát let od ustavení České národní rady, pořádanou Kanceláří Poslanecké sněmovny a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR. Konference se koná pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Radka Vondráčka.

V roce 2018 uplyne již padesát let od chvíle, kdy vznikl zastupitelský sbor, jenž je přímým předchůdcem dnešní Poslanecké sněmovny. Česká národní rada byla vůbec prvním parlamentem, jehož působnost vymezovaly hranice České republiky. Po zániku československé federace se stala základnou, na níž vyrostl parlamentní život samostatné České republiky. Její poslanci se významně podíleli na tvorbě ústavy a dalších pravidel upravujících fungování parlamentní demokracie, do nichž promítli své názory a zkušenosti. Právě oni je také začali prakticky naplňovat.

České dějiny parlamentarismu se obvykle vyprávějí od devatenáctého století a některá období se v nich často zcela vynechávají. Letošní jubileum je příležitostí, abychom soustředili pozornost na Českou národní radu jako na dosud nedostatečně reflektovanou vlivnou tradici soudobého českého parlamentarismu.

Dvoudenní jednání v budově Poslanecké sněmovny nabídne možnost diskuse mezi aktéry a pamětníky těchto událostí a historičkami a historiky, zkoumajícími český parlamentarismus z různých perspektiv a ve všech etapách od zřízení České národní rady v roce 1968 do nedávné minulosti.

17.-18. května 2018, budova Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (Sněmovní 4, Praha 1)

Do 10. května je nutné se registrovat na emailové adrese pi@psp.cz nebo na tel. 257 172 225.
Pro vstup do budovy je nutný občanský průkaz.

 

 

Tematické weby

Košík