Univerzita a republika 1918-2018

23. října 2018, Karolinum (Ovocný trh 5, Praha 1)

 

Konference, nad níž převzali záštitu přední odborníci Univerzity Karlovy, se bude snažit v časově koncipovaných sekcích (1918, 1938, 1948, 1968, 1988) přiblížit akademické obci i širší odborné veřejnosti významná témata novodobých československých a českých dějin.

Aktivita vychází z přesvědčení, že právě univerzitní prostředí je vhodnou platformou k otevírání a prezentaci důležitých témat české a československé historie a jejich následnou analýzu. Univerzita se tak ujímá své klíčové společenské role, fundovaným způsobem objasňovat ne zcela zřejmé, někdy i kontroverzní okamžiky utváření československé a české minulosti.

Cílem konference je představit důležitá témata související s tzv. osmičkovými výročími. Přednášející, mezi nimi i kolegové z našeho ústavu, se budou zamýšlet nad oblastmi historie, které jsou aktuální i pro dnešní dobu.

Program v pdf

Stránky projektu

Tematické weby

Košík