Prague Forum for Romani Histories

V těchto dnech byla spuštěna nová webová stránka www.romanihistories.usd.cas.cz. Dozvíte se na ní více o nové iniciativě Prague Forum for Romani Histories a také o přípravě první konference „Tracing the Legacies of the Roma Genocide: Families as Transmitters of Experience and Memory“, která se uskuteční v Praze 20.-22. září 2017.

Tematické weby

Košík