Právě vychází: Všechno bylo nové. Česká ekonomika po roce 1989 – několik pohledů na transformační proces očima dobových protagonistů

KRÁTKÁ, Lenka: Všechno bylo nové. Česká ekonomika po roce 1989 – několik pohledů na transformační proces očima dobových protagonistů. Praha: Karolinum, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2023. 170 s. ISBN: 978-80-246-5664-9.

Kniha obsahuje soubor editovaných rozhovorů s aktéry polistopadové transformace české ekonomiky, s deseti muži a jednou ženou, který je nejen reflexí samotného transformačního období devadesátých let 20. století, ale také zajímavou ukázkou prolínání velkých dějin a osobních kariérních trajektorií. Rozhovory zachycují širokou paletu zkušeností, od nejvyšší, rozhodovací úrovně (Fond národního majetku, ministerstva) přes reflexe účastníků privatizačního procesu a „transformujících“ se manažerů dříve socialistických podniků až po nové podnikatele, kteří se chopili příležitosti a stali se majiteli a zakladateli firem. Výpovědi pamětníků jsou doplněny metodologickou statí a interpretační kapitolou, jež sleduje některé ze strategií „vyrovnávání se s minulostí“, tedy jak si narátoři udržují symbolický odstup od negativních jevů doprovázejících dnešní obecné povědomí o transformaci a privatizaci.

Kniha je k dostání v nakladatelství Karolinum.

Tematické weby

Košík