Právě vychází: Za rovnocennost evropských plemen. Československá antropologie tváří v tvář rasismu a nacismu

DUCHÁČEK, M. a kol.: Za rovnocennost evropských plemen. Československá antropologie tváří v tvář rasismu a nacismu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2023. 322 s. ISBN 978-80-7422-916-9.

Kolektivní monografie se věnuje projektu, obsahu a ohlasu publikace Rovnocennost evropských plemen a cesty k jejich ušlechťování (1934), jež bývá vnímána jako první evropský veřejný protest proti rasové ideologii ve vědecké práci, zejména proti nacistické rasové hygieně. Mezioborový autorský tým si kladl za cíl pozapomenutou demonstrativní akci usilující o mezinárodní ohlas nejen připomenout, ale především zmapovat její kořeny, zhodnotit ohlas a zasadit ústřední teze, argumentační strategie i názory hlavních aktérů do kontextu dobového antropologického a eugenického myšlení.

Kniha je dostupná v Nakladatelství Lidové noviny.

Tematické weby

Košík