Právě vyšlo: Židé v českých zemích. Společná cesta dějinami

ČAPKOVÁ, Kateřina – KIEVAL, Hillel, J. (eds.): Židé v českých zemích. Společná cesta dějinami. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2022. 456 s. ISBN: 978-80-7422-815-5.

Kniha Židé v českých zemích nabízí nový pohled na dějiny Židů v českých zemích od raného novověku po současnost. Jak naznačuje podtitul – Společná cesta dějinami –, nahlížejí autoři příběh židovských komunit jako součást dějin českých zemí a prostřednictvím dobových pramenů i výpovědí se zaměřují na sociální a kulturní provázanost židovského a nežidovského obyvatelstva. Jednotlivé kapitoly spojují témata náboženského života a vzdělávání, občanství a židovské autonomie, genderu a rodiny, paměti a vzpomínání. Tyto perspektivy revidují dosavadní chápání židovských dějin jako dějin státní politiky vůči Židům a plněji zachycují rozmanitost a mnohotvárnost života Židů v českých zemích.

Podrobněji si o knize můžete přečíst také na stránkách AV ČR v článku Dějiny Židů jsou nedílnou součástí příběhu českých zemí, ukazuje nová kniha.

Tematické weby

Košík