Přednáška: Humour as a weapon in crisis and war

The English version is available HERE.

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejnou přednášku Humour as a weapon in crisis and war, kterou přednese Tetiana Kovalenko (Charkovská národní univerzita V. N. Karazina, Ukrajina a Německý historický institut ve Varšavě, Polsko). Přednáška se uskuteční ve středu 26. dubna 2023 v 18 hodin v Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha, Čítárna HYB4) a proběhne v anglickém jazyce. Setkání pořádá Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Historický ústav SAV a Leibniz-Institute for History and Culture of Eastern Europe (GWZO).

Internetové memy o rusko-ukrajinské válce, jejíž plnohodnotné období začalo 24. února 2022, se na internetu rychle rozšířily. Jsou důležité? Jaký vliv mají memy ve veřejném prostoru a na veřejné mínění? Jakým způsobem se podílejí na procesu formování historické paměti a vytváření nových historických symbolů? Dochází k interakci memů s politikou a lze je považovat za zbraň v době války? Na tyto otázky odpoví Dr. Tetiana Kovalenko (Uni Kharkhov – DHI Varšava) na základě analýzy veřejně dostupných stránek a kanálů ukrajinských úředníků, dobrovolníků a občanských aktivistů především na Facebooku a Telegramu. Dr. Petra Hudek (ÚSD AV ČR, HÚ SAV) naváže reflexí o Humoru v ulicích československých měst po sovětské okupaci Československa v roce 1968. Na závěr vystoupí doc. Petr Janeček (FF UK, CSPK) a přidá několik teoretických úvah o roli Humoru ve společenských krizích. Bude následovat debata s publikem.

Moderuje: Dr. Lucie Dušková (Leibniz-Institute for History and Culture of Eastern Europe (GWZO)).

Tematické weby

Košík