Rada Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště

Předpokládané funkční období: červen 2017 – červen 2022

Požadavky:

Splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., doloží vybraný/á uchazeč/ka k rukám předsedy Akademie věd ČR nejpozději ke dni jmenování do funkce.

Ředitel/ředitelka pracoviště nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§ 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.).

K přihlášce přiložte:

Přihlášky a jejich přílohy se podávají v českém nebo v anglickém jazyce písemně a na elektronickém nosiči v obálce označené nápisem „výběrové řízení“ nejpozději do 28. února 2017, 12 hodin, na adresu:

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Vlašská 355/9
118 00 Praha 1

Soubor/y ke stažení:

Tematické weby

Košík