Seminář: Fašismus jako metodologicko-konceptuální problém české a slovenské historiografie

Historiografie českého fašismu v meziválečném období je rozsáhlá a řada témat byla poměrně podrobně zpracována. Platí to i o rekonstrukci dějin nejvýznamnějšího československého fašistického hnutí, Národní obce fašistické. Velká část těchto prací je ovšem poněkud jednostranně empiricky orientovaná, přičemž konceptuální analýza povahy českého fašismu v dlouhodobém horizontu bývá opomíjena. To platí i o řadě důležitých otázek: Odpovídají klíčové charakteristiky českých a slovenských fašistických uskupení hlavním znakům fašistických skupin v zahraničí? Jaké zvláštnosti měla ideologie domácích fašistických skupin v evropském kontextu? Byl český fašismus opravdu fašismem? Právě tyto otázky v rámci semináře pojedná jeho host, Jakub Drábik, přičemž nastíní možné další směry výzkumu českého fašismu. Pozornost přitom zaměří především na jeho přehodnocení a další promýšlení z hlediska nejvlivnějších proudů současného výzkumu fašismu v širším kontextu, zejména tzv. „nového konsenzu“. Konkrétním východiskem výzkumu, o nějž se toto přemýšlení opírá, je přitom analýza ideologie Národní obce fašistické.

Hlavní vystupující: Jakub Drábik (Historický ústav Slovenské akademie věd)
Komentuje: Jakub Rákosník (Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK)

Upozorňujeme, že ze semináře bude pořizován audiozáznam, jenž bude následně dostupný na ústavním webu a Spotify.

Tematické weby

Košík