Seminář: Gender blind: o jedné slepé skvrně české historiografie soudobých dějin

Jen malé množství prací ze soudobých českých dějin věnovaných státnímu socialismu zohledňuje gender jako kategorii analýzy. Uvážíme-li význam „rovnosti pohlaví“ v komunistické rétorice i zanícené mediální a intelektuální debaty o významu feministického myšlení v českém prostředí v 90. letech 20. století, jeví se toto nelogické opomenutí jako promarněná příležitost zhostit se zásadního výzkumného tématu. Jestliže „emancipace“ a „rovnost“ byly tak silně přítomny v oficiálním diskurzu před rokem 1989 a ženy tvořily polovinu populace, neměly by tyto skutečnosti podnítit badatelský zájem o to, kde ženy byly, co dělaly a co říkaly? A z druhé strany, tratí tím česká historiografie něco, když genderovou perspektivu z dějin a tvorby paměti státního socialismu vynechá? První část prezentace zhodnotí stav genderové slepoty v české historiografii a zamyslí se nad jejími možnými příčinami a důsledky v kontextu dědictví, které státní socialismus zanechal společenským a humanitním vědám: dědictví expertízy, disciplinární legitimizace a epistemologie na jedné straně, a důsledky v podobě ztráty historického poznání, faktické nepřesnosti a vytváření falešného dědictví na straně druhé. Druhá, metodologická, část nabídne k diskusi přínos genderové perspektivy pro různé fáze výzkumného procesu a příklady tohoto přístupu v (české) historiografii.

Hlavní vystupující: Libora Oates-Indruchová (Universität Graz)
Komentují: Adéla Gjuričová (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.) a Stanislav Holubec (Historický ústav AV ČR)

Seminář se koná v rámci Týdne Akademie věd ČR, proto prosíme všechny zájemce o účast, aby se tentokrát předem zaregistrovali zasláním emailu na adresu fikarova@usd.cas.cz.

Upozorňujeme, že ze semináře bude pořizován audiozáznam, jenž bude následně dostupný na ústavním webu a Spotify.

Tento seminář je pořádán s finanční podporou z projektu GA22-01953S Věda a emoce: Promýšlet environmentální hnutí za komunismu v Československu v 70.-80. letech 20. století.

Tematické weby

Košík