Seminář: Politický život na Valašsku (1945–1954)

Dovolujeme si Vás pozvat na další z pravidelných seminářů Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, který se koná ve středu 24. 11. 2021 od 16 hodin v knihovně ÚSD (Vlašská 355/9, Praha 1), tentokrát na téma:

Moc na vesnici: Politický život na Valašsku (1945–1954)
Politická moc v Československu po roce 1945 byla založena na radikálních příslibech národní jednoty, sociální rovnosti a politické participace všech občanů. Nově organizované národní výbory nahradily bezprostředně po osvobození starší správu a získaly výrazné pravomoci. Na místní úrovni tato změna vyvolala byrokratický chaos a odstranila instituce, které by mohly bránit nástupu diktatury komunistické strany. Současně ale poskytla občanům nové příležitosti podílet se na samosprávě svých obcí a zavedla politiku, která umožnila vesnickým komunitám do jisté míry odolávat tlaku státní moci na místní tradice a struktury neformální autority. Seminář se bude věnovat politickému životu a politické kultuře v poválečném období na Valašsku, které bylo regionem s výraznou identitou, specifickou historií a silnými místními vazbami.

Hlavní host: Mira Markham (University of North Carolina at Chapel Hill)
Komentují: Václav Kaška (FF MU – FF OU) a Jakub Šlouf (ÚSTR – Národní archiv)

Těšíme se na Vaši účast!

Vítězslav Sommer (za organizátory semináře) a Miroslav Vaněk (ředitel ÚSD)

Seminář bude probíhat dle platných protiepidemických opatření. Upozorňujeme, že ze semináře bude pořizován audiozáznam, jenž bude následně dostupný na ústavním webu a Spotify.

Tematické weby

Košík