Seminář: Problematika stížností v Československu 1948–1989

Srdečně zveme k účasti na XXX. ročníku semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy k česko-slovenským vztahům, tentokrát na téma ,,Problematika stížností v Československu v letech 1948–1989“. Dvoudenní mezinárodní seminář se uskuteční v budově G (Univerzitní nám. 1410/1), v posluchárně G 313 (3. patro) Technické univerzity v Liberci ve dnech 16.–17. 8. 2021. Akci tradičně pořádá Technická univerzita v Liberci ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., a Vzdělávací nadací Jana Husa pod patronací Česko-slovenské komise historiků a náměstka primátora statutárního města Liberec Ivana Langra za spolupráce s Ústavem politických věd Slovenské Akademie věd.

Součástí semináře bude také představení a (poněkud opožděný) křest knihy Jaroslava Pažouta a Tomáše Vilímka Barometr nálad, studnice informací. Dopisy občanů vedoucím představitelům a orgánům Komunistické strany Československa v letech 1988–1989 (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2021).

Pokud se seminář bude muset z epidemiologických důvodů konat v online verzi, bude účastníkům včas poskytnut odkaz na příslušnou digitální platformu, budou též informováni o případné úpravě programu.

Účastnický poplatek za seminář (bez ubytování a stravy) činí 200,- Kč. Účastníci zaplatí účastnický poplatek hotově při zahájení seminářePro studenty je účast zdarma. V případě konání semináře v online verzi se účastnický poplatek nehradí.

Přihlášky zasílejte do 31. července 2021 prostřednictvím přihlašovacího formuláře níže nebo v listinné podobě na adresu:

Technická univerzita v Liberci
katedra historie FP
Studentská 2
461 17 Liberec 1
tel. 48 53 54 224, 48 53 54 240
e-mail: jaroslav.pazout@tul.czlada.vondruskova@tul.cz

Tematické weby

Košík