Seminář: Zaniklá sídla na Moravě a ve Slezsku po roce 1945

V období druhé poloviny 20. století zaniklo v českých zemích několik stovek měst a vesnic, které byly vysídleny, administrativně zrušeny a v mnoha případech také zcela srovnány se zemí a vymazány z map. Podobný osud potkal ve stejné době rovněž kolem 90 obcí a osad na historickém území Moravy a Slezska. V semináři budou prezentovány výsledky a poznatky z mezioborového projektu historiků, krajinných ekologů a informatiků, kteří mapovali, zkoumali a dokumentovali vývoj sídel zaniklých zejména v pohraničních oblastech v pohoří Jeseníků, ale i na dalších místech moravského a slezského území od roku 1945 do současnosti. Seminář se pokusí nabídnout některé odpovědi na otázky po příčinách zániku těchto sídel, po osudech jejich posledních obyvatel i po dalším vývoji postižených lokalit. Vedle těchto otázek se bude seminář zabývat také současnou podobou a funkcí zaniklých sídel v krajině a na vybraných příkladech přiblíží „druhý život“ těchto míst.

Hlavní vystupující: David Kovařík (ÚSD AV ČR)
Komentují: Karina Hoření (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk), Matěj Spurný (ÚSD AV ČR/FF UK)

Upozorňujeme, že ze semináře bude pořizován audiozáznam, jenž bude následně dostupný na ústavním webu a Spotify.

Tematické weby

Košík