Spuštění nového tematického webu k letům 1998 a 2008

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR se nezabývá pouze dějinami před rokem 1989, ale také polistopadovým vývojem. Rádi bychom v souvislosti s letošními ,,osmičkovými“ výročími upozornili také na skutečnost, že dějiny nejsou tvořeny pouze významnými událostmi, které známe z učebnic dějepisu (1918, 1938, 1948, 1968), ale odvíjí se neustále. Pojďme si tedy přiblížit i některé méně známé okamžiky z naší nedávné minulosti a částečně tak ,,narušit“ mýtus ,,velkých osmiček“. Možná budete překvapeni tím, kolik současných otázek bylo aktuálních již před deseti nebo dvaceti lety…

Náš nový popularizační web ,,Novodobé osmičky (ne)jen v českých dějinách“ naleznete na adrese www.osmicky.usd.cas.cz.

Webové stránky jsou výstupem projektu Popularizační a edukační webový portál: Osmičkové roky transformace a nového milénia (1998, 2008) v domácí a mezinárodní perspektivě podpořeného programem Strategie AV 21: Paměť v digitálním věku (Akademie věd České republiky, 2018).

logo_strategie_21-300x174

 

Tematické weby

Košík