Great Crises of Communist Régimes in Central Europe in a Transnational Perspective

The Prague Spring 50 Years After

13.–15. června 2018, Lichtenštejnský palác (U Sovových mlýnů 4, Praha 1)

Organizátoři: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Úřad vlády ČR

Partneři: European Network Remembrance and Solidarity, Ústav pro studium totalitních režimů, Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Český rozhlas, Instytut Polski w Pradze, Ústav pamäti národa

Konference se koná pod záštitou předsedkyně Akademie věd ČR prof. Evy Zažímalové.

Program

Cílem a smyslem mezinárodní konference pořádané u příležitosti padesátého výročí pražského jara je uvažovat o významu a dědictví roku 1968, ale též o významu a dědictví dalších velkých krizí uvnitř sovětského bloku (1953, 1956, 1980/1) pomocí transnacionálních a dlouhočasových perspektiv nahlížejících z různých úhlů vztah minulosti a současnosti ve skutečně širokém kontextu mezinárodním i domácím.

Účast na konferenci přislíbili renomovaní badatelé z desítky zemí. Tématy konference budou velká sociální hnutí roku 1968 na západě i východě a mezinárodní souvislosti krizí a sovětských intervencí ve „spojeneckých zemích“. Zkoumána bude relevance a eventuální druhý život konceptů a představ roku 1968 a dalších krizových let pro skutečnou transformaci po roce 1989. Pozornost bude věnována i podobám a významům soudobé paměti oněch přelomových událostí, roli masmédií ad.

Záznam průběhu konference je dostupný na YouTube kanálu Českého rozhlasu.

 

l_konference_1968_logo_en_rgb

Tematické weby

Košík