TV Program 1968 na webu ČT

Dovolujeme si Vás upozornit na zajímavý projekt Česká televize „Program 1968“.  Co nabízel jediný program tehdejší Československé televize právě teď přesně před padesáti lety? Dobový program včetně záznamu pořadů naleznete zde.

program_1968

Archiv České televize shromažďuje ve svých sbírkách velké množství audiovizuálního a spisového archivního materiálu, který svým charakterem a trvalou kulturní hodnotou podává významné svědectví o době, ve které vznikl, a může tak sloužit pro potřeby jak laické, tak odborné veřejnosti. Česká televize poskytuje veřejnoprávní služby v rámci České republiky všem občanům, s tím souvisí její povinnost podílet se na rozvíjení a poskytování audiovizuálních služeb pro veřejnost v rámci vysílání a s postupující digitalizací i zpřístupňování archivu. V souvislosti s tím vznikl unikátní projekt historického TV programu 1968, který má sloužit jako nástroj umožňující zpřístupnění archivních materiálů jako součásti národního kulturního dědictví. Interaktivita programu umožňuje jeho využití v rámci edukačního procesu ve školách.

Tematické weby

Košík