Týden vědy a techniky 2018

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, jeho osmnáctý ročník ve znamení stého výročí vzniku první Československé republiky se uskuteční v termínu 5.–11. listopadu 2018. Více na www.tydenvedy.cz.

Srdečně zveme zejména na přednášky, panelové diskuse či besedy, které v rámci Týdne vědy a techniky organizuje Ústav pro soudobé dějiny:

Masaryk: jímavá filmová fikce vs. historická skutečnost / film s přednáškou
Vít Smetana

1938–1948: Cesty k totalitě
Vít Smetana

Nacistická vědecká politika a česká věda, 1939–1945
Michal Šimůnek

Proměny Československa v letech 1948–1967
Jiří Kocian

Proměny Československa v letech 1948–1967 / panelová diskuse
Jiří Kocian, Jiří Pernes …

Domácí a mezinárodní souvislosti pražského jara 1968
Jitka Vondrová

Mezinárodní aspekty pražského jara / panelová diskuse
Oldřich Tůma, Daniela Kolenovská …

Československo v mezinárodním kontextu 1968–1989
Pavel Mücke

Českoslovenští vědci v exilu 1948–1989
Antonín Kostlán, Soňa Štrbáňová

Ženy a muži ve svobodné éře: Proměny genderového uspořádání po roce 1989
Adéla Gjuričová …

90. léta v perspektivě historického výzkumu
Adéla Gjuričová

Studentská generace roku 1989 v časosběrné perspektivě
Miroslav Vaněk, Jana Wohlmuth Markupová, Petra Schindler-Wisten

Tematické weby

Košík