Výstava Civilizace na rozcestí: strůjci vědecko-technické revoluce

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu Civilizace na rozcestí: strůjci vědecko-technické revoluce reflektující v širších souvislostech působení interdisciplinárního výzkumného týmu, který měl v šedesátých letech dvacátého století pod vedením filozofa Radovana Richty předložit vizi „nového československého modelu socialismu“.

14 českých a slovenských umělkyň a umělců představí svá autorská díla zhotovená speciálně pro tuto výstavu. Ta doplňují dobové dokumenty a objekty – organizační diagramy, noviny, časopisy a hlavně filmy a televizní pořady, jež tematiku vědeckotechnické revoluce v 60. letech v našich krajinách zobrazovaly nebo popularizovaly.

Díky spolupráci historiků z Akademie věd ČR, kurátorů, umělkyň a umělců obnovuje tato výstava gesto interdisciplinárního dialogu šedesátých let, který v současnosti nabyl znovu na svém významu, zejména v souvislosti s tématy automatizace, společnosti bez práce nebo klimatické změny.

Rozdělení výstavy do dvou galerijních prostorů odpovídá dvěma interpretačním vrstvám, jež aplikujeme na historii Richtova týmu. Galerie DISPLAY – sdružení pro výzkum a kolektivní praxi se věnuje infrastrukturním aspektům vědeckotechnické revoluce: důrazu na kybernetiku, automatizaci, chemizaci a vizi nového člověka, jež ze souhry technologických proměn měl v socialistickém Československu povstat. Galerie FUTURA zase představuje výsledky výzkumu ve formě dobových populárně-naučných textů a televizních programů, a zkoumá samu metodu interdisciplinarity jako důsledek společenského sebeuvědomění vědy, přičemž poukazuje i na osudy Richtova týmu s ohledem na události šedesátých let.

Kurátoři výstavy: Lukáš Likavčan, Pavel Sterec
Odborná spolupráce: Vítězslav Sommer, Jiří Hoppe, Jan Mervart
Vystavující umělkyně a umělci: Isabela Grosseová, Václav Magid, Jano Doe a Michal Cáb, Filip Cenek, Filip Hauer, Jan Šerých, Marie Lukáčová, Max Máslo, Jiří Skála, Jan Šrámek, Vojtěch Märc, Anetta Mona Chisa a Lucia Tkáčová

8. prosince 2018 – 17. února 2019, Galerie DISPLAY (Dittrichova 9, Praha 2) a Galerie FUTURA (Holečkova 49, Praha 5)

Tematické weby

Košík