Výběrové řízení: postdoktorandské pozice

Pro nový mezinárodní projekt HERA, Visual Culture of Trauma, Obliteration and Reconstruction in Post-WW II Europe (VICTOR-E) hledáme 2 nové kolegy/kolegyně na postdoktorské pozice: odborný pracovník/odborná pracovnice (úvazek: 0,5; finanční ohodnocení: 18 000 Kč; nástup od května 2019; trvání úvazku: po dobu trvání projektu, do dubna 2021 včetně).

 

Popis práce:

Postdok (mediální historik/historička) by spolupracoval/a na výběru materiálů pro virtuální galerii a její koncepci. Prováděl/a by samostatný výzkum, v němž by pomocí konceptů paměti a traumatu ve vztahu k vizuální kultuře analyzoval/a domácí materiál s možností mezinárodního srovnání. Podílel/a by se na organizaci konferencí a workshopů v rámci projektu, spolupracoval/a by na přípravě výukových materiálů, prezentoval/a by projekt širší veřejnosti. Účastnil/a by se setkání projektu a zahraničních konferencí, publikoval/a by vlastní studie (požadavek 2–3 za projekt).

Postdok (sociální/orální historik/historička) by spolupracoval/a na výběru materiálů pro virtuální galerii a její koncepci. Prováděl/a by samostatný výzkum, jehož součástí by bylo (ve spolupráci se zahraničními týmy) provedení 40 rozhovorů (10 v každé zemi projektu) s pamětníky, spjatých s vizuálním materiálem a reflektujících poválečnou proměnu Evropy. Podílel/a by se na organizaci konferencí a workshopů v rámci projektu, spolupracoval/a by na přípravě výukových materiálů, prezentoval/a by projekt širší veřejnosti. Účastnil/a by se setkání projektu a zahraničních konferencí, publikoval/a by vlastní studie (požadavek 1–2 za projekt).

Stručně o projektu:

Projekt „Visual Culture of Trauma, Obliteration and Reconstruction in Post-WW II Europe“ byl podpořen v rámci výzvy Public Spaces: Culture and Integration in Europe, vyhlášené HERA (Humanities in European Research Area; http://heranet.info/).

Je založen na spolupráci univerzit/akademických pracovišť a filmových archivů v Německu, Francii, Itálii a České republice a jeho hlavním cílem je vytvořit virtuální galerii nonfikčních a dokumentárních filmů a dalších materiálů dokumentujících poválečnou obnovu.

V České republice je projekt řešen Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., hlavní řešitelkou je doc. Lucie Česálková.

Požadavky

Pozice vyžaduje pravidelné cesty do zahraničí (setkání mezinárodního týmu, konference HERA, oborové konference, u sociálního/orálního historika či historičky též terénní výzkum v zahraničí).

Ideálním kandidátem je absolvent/absolventka doktorského studia se zájmem o poválečné dějiny Evropy, sociální dějiny a vizuální kulturu.

Pokud máte o pozici zájem nebo vás zajímají další detaily, prosím pošlete svoje CV (v angličtině) a motivační dopis (stačí v češtině) nejpozději do 20. 3. 2019 na adresu sekretariat@usd.cas.cz. Součástí výběrového řízení bude skupinový skype rozhovor s hlavními řešiteli z dalších zemí projektu, vedený v angličtině.

Tematické weby

Košík