Výběrové řízení: Program podpory perspektivních lidských zdrojů (mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR)

Ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na zařazení do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR.

Kandidátem/kandidátkou na udělení podpory může být pouze vysokoškolsky vzdělaný pracovník odpovídající kvalifikačnímu stupni 3a „postdoktorand“ podle čl. II Kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR – Interní norma AV ČR č. 5/2008), a to nejdéle dva roky po obhájení titulu Ph.D., nebo jeho ekvivalentu. Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené a doba strávená na dlouhodobém zahraničním studijním pobytu, přičemž maximální časový odstup mezi obhajobou titulu Ph.D., nebo jejich ekvivalentu a podáním žádosti o mzdovou podporu může být v takovém případě čtyři roky.

Požadavky:

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

Lhůta výběrového řízení:

Přihlášky zasílejte elektronicky do 16. dubna 2018 do 12 hodin na adresu sekretariat@usd.cas.cz.

Prof. Miroslav Vaněk, ředitel ÚSD AV ČR, v. r.
Praha, 3. dubna 2018

Přílohy:

Tematické weby

Košík