Výstava: Havel na Hrad - Příběh roku 1989

Srdečně zveme na výstavu ,,Havel na Hrad: Příběh roku 1989″, kterou připravil Národní archiv u příležitosti 30. výročí přelomových událostí roku 1989 ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Knihovnou Václava Havla, Archivem Kanceláře prezidenta republiky a Kabinetem dokumentace a historie Vězeňské služby ČR.

Ideovým záměrem výstavy je na půdorysu cesty Václava Havla od disentu na Hrad dokumentovat přerod naší společnosti z totalitní na demokratickou a zároveň představit bohatství archivních fondů a sbírek Národního archivu odborné i laické veřejnosti. Návštěvníci se mohou těšit na originály a v menší míře kopie archiválií z fondů a sbírek Národního archivu a dalších paměťových institucí. K vidění budou např. dokumenty z vězeňského spisu Václava Havla, petice za propuštění Václava Havla, originál dopisu signatářů petice Několik vět předsedovi vlády Ladislavu Adamcovi podepsaný Václavem Havlem, dokumenty z fondu ÚV KSČ, které dokládají postup tehdejšího režimu na konci jeho existence (zápisy z mimořádného zasedání ÚV KSČ v listopadu 1989 či dopis Miloše Jakeše Michailu Gorbačovovi) a také četné fotografie z této doby.

K oživení výstavy bude vystaveno i několik trojrozměrných exponátů mimo jiné osobní počítač Václava Havla, který mu byl zabaven StB či vězeňský oděv, který byl pozdější prezident nucen obléci během svého věznění v roce 1989.

Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 5. listopadu 2019 v 15:00 ve vestibulu Národního archivu (Archivní 4, Praha 4). Účast na vernisáži je třeba předem potvrdit (eva.vondrova@nacr.cz / tel. 974 847 406).

Výstava bude otevřena pro veřejnost od 6. listopadu do 15. prosince 2019, denně od 9:00 do 17:00.

Dopravní spojení: zastávka Chodovec, autobusové linky MHD č. 115, 125, 170, 203 a 213.

Tematické weby

Košík