Zemřel prof. Robert Kvaček

S velkou lítostí jsme přijali smutnou zprávu o odchodu uznávaného historika prof. PhDr. Roberta Kvačka, CSc. Profesor Kvaček patřil k nejvýznamnějším osobnostem poválečné české historiografie a byl také oblíbeným pedagogem, který působil na řadě českých vysokých škol. Za svou práci obdržel řadu ocenění, mj. medaili Za zásluhy I. stupně. Čest jeho památce.

Tematické weby

Košík