Životní spokojenost Čechů v průběhu času - Výzkum doby covidové a postcovidové

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. právě uveřejnil tiskovou zprávu k výsledkům dotazníkového šetření na téma „Životní spokojenost Čechů v průběhu času – Výzkum doby covidové a postcovidové“, která byla zpracována v rámci našeho společného projektu, jenž podrobně mapuje průběh a společenské dopady pandemie v České republice.

Analýza mimo jiné ukázala, že životní spokojenost v různých životních etapách souvisí se vzděláním, věkem, subjektivně hodnocenou životní úrovní a zdravotním stavem. Z hlediska vzdělání se vyšší životní spokojenosti těší lidé s vysokoškolským vzděláním. V případě věku byla souvislost zjištěna pouze u životní spokojenosti v budoucnosti, kdy lidé ve věkové skupině 20 až 29 let v porovnání se staršími věkovými skupinami dosahovali vyšší úrovně životní spokojenosti v budoucnosti. V případě subjektivně hodnocené životní úrovně a zdravotního stavu jsou výsledky jednoznačné – s rostoucí životní úrovní a lepším zdravotním stavem se zvyšuje i životní spokojenost, a to ve všech životních etapách.

Další výstupy z našeho interdisciplinárního projektu, na němž se náš ústav podílí ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR a Psychologickým ústavem AV ČR najdete na našem tematickém webu COVID-19 v paměti české společnosti.

Tematické weby

Košík