Dokumenty o perzekuci a odporu

Dokumenty o perzekuci a odporu představují jednu z prvních tematicky zaměřených edičních řad, v níž byly v letech 1992 až 1994 publikovány prameny vztahující se k problematice represí za komunistického režimu a k projevům společenské rezistence, zejména v jeho počátečním období.

KAPLAN, Karel (ed.). Zemřelí ve věznicích a tresty smrti 1948–1956: seznamy. Praha: Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, 1992. 78 s. Dokumenty o perzekuci a odporu, sv. 1. (otevřít)

KAPLAN, Karel (ed.). Akce B – vystěhování „státně nespolehlivých osob“ z Prahy, Bratislavy a dalších měst 1952–1953. Praha: Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, 1992. 193 s. Dokumenty o perzekuci a odporu, sv. 2. (otevřít)

JECH, Karel (ed.). Vystěhování selských rodin v Akci K („kulaci“) 1951–1953: seznamy a vybrané dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, 1992. 138 s. Dokumenty o perzekuci a odporu, sv. 3. (otevřít)

KAPLAN, Karel (ed.). Akce K – likvidace klášterů v roce 1950: dokumenty a přehledy. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. 180 s. Dokumenty o perzekuci a odporu, sv. 4. (otevřít)

KAPLAN, Karel – VÁCHOVÁ, Jana (eds.). Perzekuce po měnové reformě v Československu v roce 1953: dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. 221 s. Dokumenty o perzekuci a odporu, sv. 5. (otevřít)

KAPLAN, Karel (ed.). Akce K – likvidace klášterů v roce 1950: dokumenty a přehledy. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. 113 s. Dokumenty o perzekuci a odporu, sv. 6. (otevřít)

KOUDELKA, František – VÁCHOVÁ, Jana (eds.). Trestní postih pro trestné činy proti republice v letech 1957–1968 v Československu: statistický přehled. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. 36 s. Dokumenty o perzekuci a odporu, sv. 7. (otevřít)

MUSILOVÁ, Dana. Měnová reforma 1953 a její sociální důsledky: studie a dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 139 s. Dokumenty o perzekuci a odporu, sv. 8. (otevřít)

KAPLAN, Karel – VÁCHOVÁ, Jana (eds.). Protistátní letáky a jiné formy odporu v roce 1948: dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 190 s. Dokumenty o perzekuci a odporu, sv. 9. (otevřít)

KOUDELKA, František – VÁCHOVÁ, Jana (eds.). Trestní postih pro trestné činy proti republice v letech 1969–1989 v Československu: statistický přehled. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 39 s. Dokumenty o perzekuci a odporu, sv. 10. (otevřít)

KAPLAN, Karel – VÁCHOVÁ, Jana (eds.). Protistátní letáky a jiné formy odporu v roce 1949: dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 119 s. Dokumenty o perzekuci a odporu, sv. 11. (otevřít)

Tematické weby

Košík