Kontakty

Sídlo pracoviště

Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1
+420 257 286 362
sekretariat@usd.cas.cz

Detašované pracoviště Praha

Puškinovo náměstí 447/9, 160 00 Praha 6
+420 221 990 634 (Oddělení dějin idejí a konceptů)
+420 221 990 611 (Centrum dějin vědy)

Detašované pracoviště Brno

Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
+420 544 222 528, +420 541 210 378

Vedení ústavu

Pověřen řízením (výběrové řízení na ředitele/ředitelku ÚSD je vyhlášeno)
PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.
+420 257 286 362, tuma@usd.cas.cz

Zástupce
Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
+420 257 286 348, kocian@usd.cas.cz

Zástupce ředitele pro věci provozní, finanční a majetkové
Mgr. David Weber
+420 257 286 372, weber@usd.cas.cz

Vědecká tajemnice
PhDr. Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
+420 257 286 359, kratka@usd.cas.cz

Knihovna

Vedoucí knihovny
Mgr. Gabriela Golasová
+420 257 286 365, golasova@usd.cas.cz

Vedoucí studovny
Eliška Trávníčková
+420 257 286 361, studovna@usd.cas.cz

Bibliografka
Eva Štěpánová
+420 257 286 345, stepanova@usd.cas.cz

Sbírky

Komise vlády ČSFR pro analýzu událostí let 1967–1970
Správce sbírky PhDr. Jiří Hoppe, Ph.D.
+420 257 286 368, hoppe@usd.cas.cz

Archiv Koordinačního centra Občanského fóra
Správce sbírky PhDr. Jiří Suk, Ph.D., DSc.
+420 257 286 368, suk@usd.cas.cz

Soudobá dokumentace
Správce sbírky Mgr. Michaela Tučková
+420 221 990 634, tuckova@usd.cas.cz

Digitální sbírky Centra orální historie
Správce sbírky Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
+420 257 286 359, hlavacek@usd.cas.cz

Redakce časopisu

Vedoucí redaktor
PhDr. Milan Drápala
+420 257 286 344, drapala@usd.cas.cz

Zástupkyně vedoucího redaktora
Mgr. Hana Bortlová Vondráková, Ph.D.
+ 420 257 286 344, bortlova@usd.cas.cz

Tematické weby

Košík