Kontakty

Sídlo pracoviště

Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1
+420 257 286 362
sekretariat@usd.cas.cz

Detašované pracoviště Praha

Puškinovo náměstí 447/9, 160 00 Praha 6
+420 221 990 634 (Oddělení dějin idejí a konceptů)
+420 221 990 611 (Centrum dějin vědy)

Detašované pracoviště Brno

Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
+420 544 222 528, +420 541 210 378

Vedení ústavu

Ředitel Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
+420 257 286 362, vanek@usd.cas.cz

Zástupce ředitele Doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
+420 257 286 358, mucke@usd.cas.cz

Zástupce ředitele pro věci provozní, finanční a majetkové Mgr. David Weber
+420 257 286 372, weber@usd.cas.cz

Vědecká tajemnice Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
+420 257 286 362, kratka@usd.cas.cz

PR manažer Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
+420 257 286 359, hlavacek@usd.cas.cz

Knihovna

Vedoucí knihovny Mgr. Gabriela Golasová
+420 257 286 365, golasova@usd.cas.cz

Vedoucí studovny Eliška Trávníčková
+420 257 286 361, studovna@usd.cas.cz

Bibliografka Eva Štěpánová
+420 257 286 345, stepanova@usd.cas.cz

Sbírky

Komise vlády ČSFR pro analýzu událostí let 1967–1970
Správce sbírky PhDr. Jiří Hoppe, Ph.D.
+420 257 286 368, hoppe@usd.cas.cz

Archiv Koordinačního centra Občanského fóra
Správce sbírky PhDr. Jiří Suk, Ph.D., DSc.
+420 257 286 368, suk@usd.cas.cz

Soudobá dokumentace
Správce sbírky Mgr. Michaela Tučková
+420 221 990 634, tuckova@usd.cas.cz

Digitální sbírky Centra orální historie
Správce sbírky Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
+420 257 286 359, hlavacek@usd.cas.cz

Redakce časopisu

Vedoucí redaktor PhDr. Milan Drápala
+420 257 286 344, drapala@usd.cas.cz

Vedoucí editor anglické mutace Doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.
+420 257 286 374, smetana@usd.cas.cz

Bankovní spojení

b. ú. číslo: 27-3144080277/0100
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ02 0100 0000 2731 4408 0277

Prodejna knih

Barbora Kafková
+420 257 286 347 (středa 10.00–16.00), +420 257 286 344, kafkovab@usd.cas.cz

Orgány veřejné výzkumné instituce

Rada pracoviště

Tajemník Mgr. et Mgr. Zdenko Maršálek, Ph.D.
+420 257 286 373, marsalek@usd.cas.cz

Rada pracoviště zvolena 4. 1. 2017 ve složení:
Mgr. Markéta Devátá, Ph.D. (ÚSD, předsedkyně), PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D. (ÚSD, místopředsedkyně), Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D. (ÚSD); PhDr. Michal Kopeček, Ph.D. (ÚSD); PhDr. Antonín Kostlán, CSc. (ÚSD); PhDr. Jiří Suk, Ph.D., DSc. (ÚSD); PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D. (ÚSD); Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (ÚSD); Prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (FF JČU); Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (FF UPCE), Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. (ÚDA UK); PhDr. Petr Šámal, Ph.D. (ÚČL AV ČR); Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (FF UK)

Dozorčí rada

Tajemnice Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
+420 257 286 362, kratka@usd.cas.cz

Dozorčí rada jmenována 8. 11. 2011, 3. 4. 2012, 14. 1. a 6. 10. 2014 ve složení:
JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. (ÚSP AV ČR, předsedkyně), Mgr. David Weber (ÚSD, místopředseda), PhDr. Daniel Doležal, Ph.D. (SOA Praha); PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová (KNAV), doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (FSV UK)

Tematické weby

Košík