Kontakty

Sídlo pracoviště

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1
+420 257 286 362
sekretariat@usd.cas.cz
usd@usd.cas.cz

Detašované pracoviště Praha

Puškinovo náměstí 447/9
160 00 Praha 6
+420 221 990 634 (Oddělení pozdního socialismu a postsocialismu)
+420 221 990 611 (Kabinet dějin vědy)

Detašované pracoviště Brno

Čechyňská 363/19
602 00 Brno
+420 549 216 256, +420 541 210 378

Vedení ústavu

Ředitel PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.
+420 257 286 362, tuma@usd.cas.cz

Zástupce ředitele Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
+420 257 286 348, kocian@usd.cas.cz

Vědecká tajemnice Mgr. Markéta Devátá, Ph.D.
+420 257 286 352, devata@usd.cas.cz

Vedoucí THS Mgr. David Weber
+420 257 286 344, weber@usd.cas.cz

Knihovna

Vedoucí knihovny Mgr. Gabriela Golasová
+420 257 286 345, golasova@usd.cas.cz

Vedoucí studovny Eliška Trávníčková
+420 257 286 361, studovna@usd.cas.cz

Bibliografie Eva Štěpánová
+420 257 286 372, stepanova@usd.cas.cz

Sbírky

Správce Sbírky Komise vlády ČSFR pro analýzu událostí let 1967–1970
PhDr. Jiří Hoppe, Ph.D.
+420 257 286 368, hoppe@usd.cas.cz

Správce Archivu Koordinačního centra Občanského fóra
PhDr. Jiří Suk, Ph.D., DSc.
+420 257 286 368, suk@usd.cas.cz

Správce Sbírky soudobé dokumentace
Mgr. Michaela Tučková
+420 221 990 634, tuckova@usd.cas.cz

Správce Digitálních sbírek Centra orální historie
Mgr. Jiří Hlaváček
+420 257 286 359, hlavacek@usd.cas.cz

Redakce časopisu

PhDr. Milan Drápala
+420 257 286 344, drapala@usd.cas.cz

PhDr. Vít Smetana, Ph.D. (editor anglické mutace)
+420 257 286 374, smetana@usd.cas.cz

Orgány veřejné výzkumné instituce

Rada pracoviště

Tajemník PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
+420 257 286 358, mucke@usd.cas.cz

Rada pracoviště zvolena 4. 1. 2017 ve složení:
předseda: Mgr. Markéta Devátá, Ph.D. (ÚSD)
místopředseda: PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D. (ÚSD)
členové: Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D. (ÚSD); PhDr. Michal Kopeček, Ph.D. (ÚSD); PhDr. Antonín Kostlán, CSc. (ÚSD); PhDr. Jiří Suk, Ph.D., DSc. (ÚSD); PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D. (ÚSD); Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (ÚSD); Prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (FF JČU); Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (FF UPCE), Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. (ÚDA UK); PhDr. Petr Šámal, Ph.D. (ÚČL AV ČR); Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (FF UK)

Dozorčí rada

Tajemnice Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
+420 257 286 359, kratka@usd.cas.cz

Dozorčí rada jmenována 8. 11. 2011, 3. 4. 2012, 14. 1. a 6. 10. 2014 ve složení:
předsedkyně: JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. (ÚSP)
místopředseda: Mgr. David Weber (ÚSD)
členové: PhDr. Daniel Doležal, Ph.D. (SOA Praha); PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová (KNAV), doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (FSV UK)

Tematické weby

Košík