Ladislav Haškovec a jeho pojetí praktického uplatnění eugeniky

DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR v. v. i. (dvorackova@mua.cas.cz)

Abstrakt

Ladislav Haškovec byl český lékař a profesor neuropatologie, jenž patřil k průkopníkům tzv. sociálního lékařství u nás a v aplikaci eugenických, hygienických a psychotechnických myšlenek a přístupů ve společnosti byl neobyčejně agilní. Stál za vznikem eugenické a sociální poradny a spoluzakládal Českou eugenickou společnost. Usiloval o zřízení sociální kliniky, hygienického muzea či lékařské sekce Slovanského ústavu zabývající se mj. lékařskou eugenikou Slovanstva. Podal návrh na zřízení Společnosti pro potírání chorob pohlavních a zasazoval se o zavedení povinných lékařských prohlídek před uzavřením sňatku. Tento příspěvek si klade za cíl nazřít eugenické snahy pohledem jedné z předních postav českého lékařství, jež se značnou část života věnovala otázkám využití biologických a patologických znalostí pro zdárný budoucí vývoj společnosti, avšak zároveň nespouštěla ze zřetele skutečnost, že lze jen obtížně určit, kdy již lékařská věda nashromáždila množství poznatků dostatečných pro stanovení pevných zákonitostí patologické dědičnosti, z nichž by bylo možné vyvozovat jakékoli důsledky.

Tematické weby

Košík