Orgány výzkumné instituce

Rada pracoviště

Tajemník: Mgr. Ondřej Holub, Ph.D.
holub@usd.cas.cz

Složení Rady pracoviště je platné k 12. 4. 2023.

Dozorčí rada

Tajemnice: Bc. Lada Nečasová
+420 257 286 362, necasova@usd.cas.cz

Složení Dozorčí rady je platné k 8. 3. 2023.

Tematické weby

Košík