Orgány výzkumné instituce

Rada pracoviště

Tajemník: Mgr. et Mgr. Zdenko Maršálek, Ph.D.
+420 257 286 373, marsalek@usd.cas.cz

Rada pracoviště byla zvolena 3. 1. 2022.

Dozorčí rada

Tajemnice: Bc. Lada Nečasová
+420 257 286 362, necasova@usd.cas.cz

Složení Dozorčí rady je platné od 1. 5. 2022.

Tematické weby

Košík