Politika paměti a demokratizace: Česká republika a Německo

O projektu

Cílem výzkumného projektu je analyzovat historii organizací politických vězňů v České republice a Německu v letech 1989–2019. Dosažení konsensu o minulosti je jedno ze šesti kritérií pro konsolidaci nových demokracií. Projekt se zaměřuje na analýzu polarizovaného pohledu na minulost na příkladu činnosti zájmových skupin politických vězňů a jejich potomků jako významných aktérů veřejných dějin po roce 1989. Tyto organizace se na politické scéně objevily jako výrazné a silné paměťové skupiny a dokázaly dosáhnout některé z jejich hlavních cílů velmi brzy po revolučním roce 1989. Cílem projektu je analýza tří organizací politických vězňů v Česku a Německu. Výběr zahrnuje největší a nejvlivnější organizace, jejichž deklarované cíle byly v politice paměti v posledních 30 letech alespoň částečně úspěšné, a kterým naslouchaly různé politické orgány (vládní orgány a politické strany).

V České republice je nejvlivnější organizací Konfederace politických vězňů ČR, která byla založena v lednu roku 1990 a usilovala o rehabilitace, restituce a zákonné uznání protikomunistického odboje. Naopak, spolková činnost bývalých obětí represí socialistické diktatury je v Německu fragmentovanější a na jeho území se nachází řada různých spolků sdružující bývalé politické vězně. Mezi nejdůležitější patří Vereinigung der Opfer des Stalinismus/Gemeinschaft von Verfolgten und Gegnern des Kommunismus (VOS), která má své pobočky po celém území Německa. Organizace byla založena bývalými vězni speciálního tábora Sachsenhausen v Západním Berlíně v roce 1950. Již v padesátých letech se aktivně podílela na tvorbě zákonů na pomoc bývalým politickým vězňům (Häftlingshilfegesetz v roce 1955) a také na založení Nadace pro bývalé politické vězně (Stiftung für ehemalige politische Häftlinge). V roce 1990 bylo ve městě Gotha založeno první východoněmecké sdružení VOS. Poslední organizací, kterou se projekt bude zabývat je německý spolek Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft (UOKG), který je zastřešující organizací, která vznikla v roce 1992 a v současnosti zastupuje téměř 40 organizací obětí socialistické diktatury. UOKG se zabývá intenzivní výměnou zkušeností se sdruženími obětí persekuce na mezinárodní úrovni.

Projekt si klade za cíl prozkoumat tyto organizace jako účastníky veřejného života a utváření a udržování kolektivní paměti, a také to, jak se tato sdružení snažila zdůraznit a využít nebo podporovat svou kolektivní paměť a interpretaci historie v politickém procesu a přispět k demokratizaci společnosti. Více o projektu…

 

 

Tematické weby

Košík