Budoucnost ztraceného kulturního dědictví. Dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí druhé světové války

Mečislav Borák

300 Kč

Koupit

Publikace obsahuje přednášky zahraničních i českých vědeckých pracovníků přednesené na druhé mezinárodní konferenci „Budoucnost ztraceného kulturního dědictví“ v Českém Krumlově v listopadu 2005. Jsou zde popsány různé způsoby konfiskací uměleckých předmětů v jednotlivých evropských zemích i aktuální problémy související s vyhledáváním a restitucemi uměleckých i jiných kulturních předmětů. Podrobněji jsou zde představeny také instituce, které se této problematice věnují a jsou zde také nastíněny možnosti užší spolupráce mezi jednotlivými subjekty na mezinárodní úrovni. Publikaci připravilo Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války.

BORÁK, Mečislav (ed.). Budoucnost ztraceného kulturního dědictví: dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí druhé světové války: příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Českém Krumlově (22.-24.11.2005). Praha: Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. 373 s. ISBN 80-7285-069-5.

Budoucnost ztraceného kulturního dědictví. Dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí druhé světové války

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2Obsah 3Obsah 4

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík