Česká věda a Pražské jaro 1963–1970

Blanka Zilynská, Petr Svobodný

Sborník odborných studií z konference z cyklu Česká věda ve dvacátém století se věnuje období 1963–1970. Sborník je tematicky rozdělen do několika kapitol: vysoké školy, akademie věd a jiné instituce, věda v kontextu doby, přírodní vědy, společenské vědy, historiografie, studenti, svědectví pamětníků.

ZILYNSKÁ, Blanka – SVOBODNÝ, Petr (eds.). Česká věda a Pražské jaro: 1963–1970: sborník z konference, Praha 22.-23. listopadu 2000. Praha: Karolinum, 2001. 425 s. Práce z dějin vědy, sv. 2. ISBN 80-246-0374-8.

Česká věda a Pražské jaro 1963–1970

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2Obsah 3

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík