Československá poúnorová emigrace a počátky exilu

Zdeněk Jirásek

Studie o počátcích poúnorového exilu se opírá o pečlivé studium rozsáhlých archivních materiálů.

JIRÁSEK, Zdeněk. Československá poúnorová emigrace a počátky exilu. Brno: Prius, 1999. 88 s. Prameny a studie k dějinám československého exilu 1948–1989, sv. 2.

Československá poúnorová emigrace a počátky exilu

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík