Otakar Odložilík. Deníky z let 1924–1948. Díl 2. 1939–1948

Otakar Odložilík, Milada Sekyrková

120 Kč

Koupit

Memoárová literatura a osobní záznamy formou deníků jsou pro badatele i běžného čtenáře subjektivním pramenem. Ovšem pramenem velmi cenným a vyhledávaným, protože obvykle díky své intimitě a mnohdy i emociálnímu náboji dovolují vhodně doplnit suchá úřední akta, řeč tiskopisů, statistik, ale i novinových zpráv a osobní korespondence a řadu otázek objasnit. Tak tomu je i u publikovaných deníků prof. PhDr. Otakara Odložilíka (12. 1. 1899 – 17. 7. 1973), absolventa Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, jejího pozdějšího řádného profesora a po druhé emigraci v roce 1948 i profesora amerických univerzit. Kromě pedagogické činnosti deníky zaznamenávají skutečnosti všeobecnějšího rázu a také období, kdy se stal (jaro 1943) spolupracovníkem propagačního oddělení exilového ministerstva zahraničních věcí československé vlády v Londýně. V českých archivech jsou dva osobní fondy prof. PhDr. Otakara Odložilíka. V pražském Archivu AV ČR (osobní doklady, fotografie, korespondence, část rukopisů) a ve Státním okresním archivu v Kroměříži (část korespondence, doklady ze studentských let i z doby pozdější, ale také rukou vedené deníky). PhDr. Milada Sekyrková deníky uložené v kroměřížském archivu opsala a edičně připravila k publikování. Deníky (včetně jmenného a místního rejstříku) uvádí vzpomínková stať Stanleye B. Winterse na seznámení a spolupráci s prof. Odložilíkem a vlastní úvod editorky.

ODLOŽILÍK, Otakar – SEKYRKOVÁ, Milada (ed.). Deníky z let 1924–1948. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2003. 655 s. Práce z dějin vědy, sv. 5/2. ISBN 80-238-9887-6.

Otakar Odložilík. Deníky z let 1924–1948. Díl 2. 1939–1948

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík