Hospodářské důsledky sovětské okupace Československa 1968–1991 (Pobyt sovětských vojsk na území Československa 1968–1991)

Jaromír Lojín

LOJÍN, Jaromír. Hospodářské důsledky sovětské okupace Československa 1968–1991. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995. 58 s. Pobyt sovětských vojsk na území Československa 1968–1991: Materiály, studie, dokumenty, sv. 8.

Hospodářské důsledky sovětské okupace Československa 1968–1991 (Pobyt sovětských vojsk na území Československa 1968–1991)

Tematické weby

Košík