Josef Macek. Mezi historií a politikou

Bohumil Jiroušek

120 Kč

Koupit

Monografie je věnována životním osudům a vědeckému dílu historika Josefa Macka, významného znalce věku Jagellonců, jenž se však – vedle metody historické sémantiky – obsáhle vyjádřil i k době husitské, Jiřímu z Poděbrad či italské renesanci a jejímu mysliteli N. Machiavellimu. Biografie vykládá také souvislosti mezi Mackovým vědeckým působením a jeho politickými aktivitami (mj. člen Ideologické komise ÚV KSČ, poslanec parlamentu, v roce 1968 odmítl vstup Sovětské armády na území ČSSR, perzekuován, po roce 1980 spolupracovník Státní bezpečnosti).

JIROUŠEK, Bohumil. Josef Macek: mezi historií a politikou. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004. 239 s. Práce z dějin vědy, sv. 19. ISBN 80-86103-79-X.

Josef Macek. Mezi historií a politikou

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík