Květen 1945 a srpen 1968 v Českých Budějovicích. Deníkové zápisky dvou žen

Jiří Petráš

80 Kč

Koupit

Předkládaný text je velice netradičním příspěvkem ke zpracování jedné z důležitých otázek soudobých dějin, tj. individuálního lidského osudu vnímaného na pozadí dobových událostí. Text Jiřího Petráše se zabývá osudy dvou žen, které prožily dva klíčové okamžiky českých , potažmo obecných, dějin 20. století, rok 1945 a ukončení druhé světové války a rok 1968 a okupaci Československa „spřátelenými vojsky“. Jedná se v podstatě o mikrohistorickou studii založenou na interpretaci dvou deníků, jež se nachází ve fondech Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Interpretace je doprovázena také vylíčením postupu (často dobrodružného) pátrání, které musel pro zjištění totožnosti autorek obou deníku podstoupit. „Cesta historikova“ pátrajícího různými cestami a nejrůznějších pramenech po osudech pisatelek byla v jednom z případů korunována úspěchem, když se mu podařilo jednu ze vzpomínajících žen zkontaktovat a posléze s ní i natočit rozhovor (řekněme kombinovaného typu, životopisné vyprávění doplněné o tématické otázky týkající se mj. událostí popisovaných v deníku). Kompletní text obou deníku i celý rozhovor jsou spolu s bohatou fotodokumentací součástí práce.

PETRÁŠ, Jiří. Květen 1945 a srpen 1968 v Českých Budějovicích: deníkové zápisky dvou žen. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2007. 95 s. Hlasy minulosti, sv. 3. ISBN 978-80-7285-091-4.

Květen 1945 a srpen 1968 v Českých Budějovicích. Deníkové zápisky dvou žen

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík