Na jedné frontě. Vztahy československé a polské armády (Polskie siły zbrojne) za druhé světové války

Jiří Friedl

150 Kč

Koupit

Kniha Jiřího Friedla se zabývá problematikou, která až doposud zůstávala mimo centrum zájmu českých a polských historiků. V úvodu líčí meziválečná léta a vývoj vojenských vztahů v tomto období, poté se autor věnuje období od března do září 1939, tedy momentům vzniku československé vojenské jednotky v Polsku a účasti Čechoslováků v zářijovém tažení. V následujících kapitolách autor popisuje vztahy československých a polských vojáků ve Francii, Británii, ale i na Blízkém východě, v severní Africe a Sovětském svazu. Vzájemnou spolupráci ilustruje mj. na případu logistické podpory ze strany Poláků vznikající jednotce podplukovníka Svobody v SSSR.

FRIEDL, Jiří. Na jedné frontě: vztahy československé a polské armády (Polskie siły zbrojne) za druhé světové války. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. 384 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 40. ISBN 80-7285-061-X.

Na jedné frontě. Vztahy československé a polské armády (Polskie siły zbrojne) za druhé světové války

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík