Návraty paměti. Deponáty židovského majetku v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze

Helena Krejčová, Mario Vlček

Kniha popisuje několik set uměleckých předmětů, které původně patřily židovským obětem z českých zemí. Na základě transportních čísel, podle nichž byli majitelé sbírek deportováni do Terezína, se podařilo určit část původních vlastníků a přiblížit i jejich životní osudy. Obsáhlá odborná studie je věnována činnosti německé Treuhandstelle, která ukradené umělecké sbírky za války spravovala. Knihu doplňují informace o místech, kde se uloupené předměty skladovaly, a především obrazová dokumentace identifikovaných uměleckých artefaktů dokládající svědectví o zločinu, který se alespoň tímto způsobem dostává do povědomí veřejnosti. Publikace je výsledkem spolupráce Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války a Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

KREJČOVÁ, Helena – VLČEK, Mario. Návraty paměti: deponáty židovského majetku v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2007. 357 s. ISBN 978-80-7285-083-9.

Návraty paměti. Deponáty židovského majetku v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík