Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945

David Kovařík, Adrian von Arburg, Tomáš Dvořák, a kol.

Publikace zpracovává stále přitažlivé téma poválečných osudů československých Němců a zaznamenává současný stav jeho poznání. Autoři odpovídají na otázky, jaké výzkumy v posledních dvaceti letech proběhly, co jsme se na jejich základě dozvěděli a zda tyto poznatky ovlivnily celkový obraz českých poválečných dějin. Samotné vymezení toho, kdo byl či nebyl po válce považován za Němce, je velmi problematické a dále otevírá prostor pro nové pohledy a dosud nezodpovězené otázky. Pestrost sledované problematiky dokládají vedle četných regionálně či lokálně zaměřených kapitol také příspěvky přinášející podněty a pohledy z jiných vědeckých oborů.

KOVAŘÍK, David – ARBURG, Adrian von – DVOŘÁK, Tomáš et al. Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. Brno: Matice moravská, 2010. 534 s. Země a kultura ve střední Evropě. ISBN 978-80-86488-70-7.

Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2Obsah 3

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík